Jos Lauwersstraat

Melsbroek, Jos Lauwersstraat

Type
Aanleg openbare wegenis met bouwloten
Units
5 bouwloten
Status
Uitverkocht en opgeleverd
Oppervlakte
3300 m²
Ontwerp
Landmeter Stefan Van Herwegen

In elk dorp of stad vind je ze wel: de onbenutte terreinen binnenin het dorps- of stadsweefsel. Rekening houdend met de vooropgestelde krachtlijnen van Stigt waarin de opwaardering van ‘restruimte’ essentieel is, zijn we aan de slag gegaan met het verkavelingsproject “Jos Lauwersstraat”. Het project is het perfecte voorbeeld van een verantwoorde “inbreiding”.

De verkaveling bestaat immers uit het samenvoegen van een aantal restpercelen die in een binnengebied overgebleven waren. Door een openbare weg aan te leggen langsheen deze percelen, werd het mogelijk om vier loten voor halfopen bebouwing en één lot voor een open bebouwing te creëren. Quasi al de loten hebben een zuidwestelijke oriëntatie, wat voordelen biedt bij het oprichten van laag-energie en passiefbouw woningen.

Door bouwvolumes te koppelen ontstaat niet alleen een bijzonder gevoel van ruimtelijkheid, zonder toegevingen te doen op vlak van privacy, maar verbetert tegelijk de compactheid van de woningen zodat die energetisch beter worden. Daarnaast wordt het regenwater vertraagd afgevoerd naar het bestaande rioleringsnet door gebruik te maken van een natuurlijke infiltratiegracht wat op zijn beurt de aanwezigheid van groen in het project ondersteunt. Al de loten werden gekocht door jonge gezinnen uit de streek die dankzij dit project, tegen alle tendensen in, hun betaalbare en duurzame woondromen in eigen streek hebben kunnen realiseren.